logo BIP

Dostępność

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.szpital-konin.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony im.dr.Romana Ostrzyckiego w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr.Romana Ostrzyckiego w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-06-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-05.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Większość dokumentów archiwalnych umieszczonych na stronie jest niedostępnych dla programów czytających.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Górski, dawid.gorski@szpital-konin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 632404182 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Szpital Zespolony im.dr.Romana Ostrzyckiego w Koninie

Szpitalna 45
62-504 Konin

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 7 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
 • Parking usytuowany jest w szczycie budynku głównego szpitala.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście główne do budynku Szpitala bez barier architektonicznych. Nie powoduje utrudnień. Do Szpitala można się dostać komunikacją miejską. Dojście do Szpitala z przestanku autobusowego zajmuje ok.5 min.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przed schodami znajduje się pas ostrzegawczy wykonany z wypukłych elementów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi centymetrów.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi centymetrów.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami wejściowymi w przedsionku znajdują się dwa pasy uwagi. Za drugim pasem uwagi znajdują się kolejne szklane drzwi otwierane automatycznie, za którymi znajduje się pole uwagi wraz z liniami prowadzącymi do planu tyflograficznego po prawej stronie. Idąc na wprost po około 4 metrach znajduje się kolejne pole uwagi. Idąc na lewo, dalej poprzez pole uwagi na prawo można się dostać do rejestracji. Idąc na wprost po około 2 metrach po lewej stronie znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać informację. W portierni znajduje się pętla indukcyjna.
 • Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń znajduje się Plan w postaci wypukłego rysunku znajduje się przy drzwiach po prawej stronie od wejścia. Umieszczony jest na postumencie wysokości 80 centymetrów
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w holu Szpitala za drugimi drzwiami wejściowymi po prawej stronie. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Ścieżka dotykowa prowadzi do portierni i rejestracji
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się około 6 metrów po lewej
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 7 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Stopnie są oznaczone kontrastowo
 • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku

Pomieszczenia

 • Około % pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Wojewódzki Szpital Zespolony im.dr.Romana Ostrzyckiego w Koninie

Wyszyńskiego 1
62-510 Konin

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku. W pobliżu budynku zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi centymetrów.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Punkt informacyjny znajduje się w odległości ok. 20m po prawej stronie. Wyposażony w pętlę indukcyjną.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w Tablica informacyjna znajduje się w holu przy windach ok. 50m od wejścia głównego. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się Po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 5 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Data wytworzenia informacji: 29.11.2021 10:00:14
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2024 08:17:36
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba wprowadzająca zmianę Opis zmiany
28.03.2024 08:17:36 Krystian_Chorchowski page edit
28.03.2024 08:12:28 Krystian_Chorchowski page edit
28.03.2024 08:09:31 Krystian_Chorchowski page edit
21.12.2023 11:29:29 Krystian_Chorchowski page edit
13.09.2023 12:29:18 Joanna_Bocian page edit
13.09.2023 12:27:28 Joanna_Bocian page edit
24.08.2023 15:05:09 Joanna_Bocian page edit
24.08.2023 15:03:05 Joanna_Bocian page edit
26.06.2023 19:33:01 admin_vobacom page edit
26.06.2023 14:52:14 admin_vobacom page edit
26.06.2023 14:51:54 admin_vobacom page edit
26.06.2023 14:51:12 admin_vobacom page edit