logo BIP

Udostępnianie

Zasady postępowania z dokumentacją medyczną określa art. 26-28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm.).

Udostępnienie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Udostępnienie informacji nie publikowanych w biuletynie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

test2

Data wytworzenia informacji: 28.06.2016 09:40:10
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2023 13:23:24
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba wprowadzająca zmianę Opis zmiany
23.06.2023 13:23:24 admin_vobacom page edit