logo BIP

Przepisy wewnętrzne

Stanowienie:

Ustrój Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej określa Statut.

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego oraz zmiany w jego treści uchwala Rada Społeczna, a zatwierdza Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Decyzje w sprawie funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie podejmuje Dyrektor stanowiąc zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Data wytworzenia informacji: 28.06.2016 10:04:22
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2023 10:06:08
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba wprowadzająca zmianę Opis zmiany
26.06.2023 10:06:08 admin_vobacom page edit
28.06.2016 10:04:22 admin_vobacom page has been added