logo BIP

Tryb działania władz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Z Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania.

Stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa i naczelnej pielęgniarki obsadzane jest w trybie konkursowym – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz. 182).

Stanowiska ordynatorów i pielęgniarek oddziałowych obsadzane są w trybie konkursowym (rozporządzenie j.w.).

Pozostałe stanowiska kierownicze obsadzane są na zasadzie umowy o pracę.

Kadra kierownicza wykonuje swoje zadania zgodnie z zakresem powierzonych czynności oraz zasadami określonymi w Regulaminie Pracy i Regulaminie Organizacyjnym.

Data wytworzenia informacji: 28.06.2016 09:15:43
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2023 09:16:22