logo BIP

Podstawy prawne funkcjonowania

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 991),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1876 z późn. zm.)
  • Zarządzenie Nr 65 Wojewody Konińskiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie przekształcenia
    Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
  • Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLVIII/1099/18 z  dnia 23   lipca   2018   r. w   sprawie   nadania   statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
  • Inne przepisy dotyczące podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Data wytworzenia informacji: 28.06.2016 09:13:10
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2023 11:15:48
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba wprowadzająca zmianę Opis zmiany
07.08.2023 11:15:48 Joanna_Bocian page edit