logo BIP

Załatwianie spraw

  • korespondencja przychodząca odnotowywana jest w dzienniku korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych celem dalszego załatwiania, korespondencja wychodząca również podlega ewidencji,
  • wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie udziela Dyrektor i Jego Zastępcy,
  • wyjaśnień na temat udzielania świadczeń zdrowotnych udzielają ordynatorzy/ kierownicy poszczególnych oddziałów i kierownicy innych odpowiednich komórek organizacyjnych,
  • skargi i wnioski rozpatruje osoba wyznaczona przez Dyrektora lub Jego Zastępcę,
  • organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określają Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy.
Data wytworzenia informacji: 28.06.2016 09:34:28
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2023 09:35:14