logo BIP

Struktura własnościowa

Organ założycielski i nadzorujący – Sejmik Województwa Wielkopolskiego, na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (DZ. U. Nr 65, poz. 659 z późn. zm.).

Data wytworzenia informacji: 28.06.2016 09:33:24
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2023 09:33:48