Rejestry

Rejestry prowadzone w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie:

  • Dziennik korespondencyjny – ewidencja całości korespondencji przychodzącej i wychodzącej (Kancelaria).

  • Rejestr zarządzeń wewnętrznych (Dział Organizacji i Zarządzania).

  • Rejestr wydanych Kart zgonu (Sekretariat).

  • Rejestr skarg i wniosków (Sekretariat).

  • Księga kontroli (Sekretariat).

  • Rejestr uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (Dział Organizacji i Zarządzania).