Załatwianie spraw

image_pdfimage_print
  • korespondencja przychodząca odnotowywana jest w dzienniku korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych celem dalszego załatwiania, korespondencja wychodząca również podlega ewidencji,

  • wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie udziela Dyrektor i Jego Zastępcy,

  • wyjaśnień na temat udzielania świadczeń zdrowotnych udzielają ordynatorzy/ kierownicy poszczególnych oddziałów i kierownicy innych odpowiednich komórek organizacyjnych,

  • skargi i wnioski rozpatruje osoba wyznaczona przez Dyrektora lub Jego Zastępcę,

  • organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określają Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy.

Autor wpisu: Informatycy

Data publikacji: 28 czerwca 2016 o godzinie: 17:31

Zmodyfikowany przez: Informatycy

Data zmodyfikowania: 28 czerwca 2016 o godzinie: 17:31