Udostępnianie

image_pdfimage_print

Zasady postępowania z dokumentacją medyczną określa art. 26-28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm.).

Udostępnienie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Udostępnienie informacji nie publikowanych w biuletynie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Autor wpisu: Informatycy

Data publikacji: 28 czerwca 2016 o godzinie: 17:35

Zmodyfikowany przez: Informatycy

Data zmodyfikowania: 28 czerwca 2016 o godzinie: 17:35