Struktura własnościowa

image_pdfimage_print

Organ założycielski i nadzorujący – Sejmik Województwa Wielkopolskiego, na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (DZ. U. Nr 65, poz. 659 z późn. zm.).

Autor wpisu: Informatycy

Data publikacji: 28 czerwca 2016 o godzinie: 17:20

Zmodyfikowany przez: Informatycy

Data zmodyfikowania: 28 czerwca 2016 o godzinie: 17:20