Struktura organizacyjna

image_pdfimage_print

Struktura organizacyjna

 

 1. W ramach WSZ im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie funkcjonują trzy zakłady lecznicze:
  • Szpital;
  • Ambulatorium;
  • Opieka Medyczna.
 2. Zakłady lecznicze wskazane w ust. 1 są zespołami składników majątkowych
  i niemajątkowych służącymi do realizacji określonych świadczeń zdrowotnych, tworzącymi organizacyjnie całość w ramach WSZ im. dr. Romana Ostrzyckiego
  w Koninie. Zakłady lecznicze nie posiadają zdolności cywilnoprawnej ani nie są jednostkami samobilansującymi się służącymi realizacji zadań WSZ im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.
 3. Zakłady lecznicze funkcjonują na podstawie planu finansowego
  WSZ im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

SZPITAL

 1. Szpital stanowi zakład leczniczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
  im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie służący realizacji świadczeń szpitalnych
  i jednocześnie stanowi jego podstawową jednostkę organizacyjną.
 2. Komórkami organizacyjnymi Szpitala są: oddziały, izby przyjęć, działy, zakłady, pracownie.
 3. W skład zakładu leczniczego Szpital wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Oddziały szpitalne:

 1. Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 2. Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej;
 3. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej;
 4. Chorób Nerek;
 5. Chorób Płuc;
 6. Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym;
 7. Dziecięcy;
 8. Ginekologiczno-Położniczy;
 9. Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego;
 10. Kardiologiczny;
 11. Laryngologiczny;
 12. Leczenia Uzależnień z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych;
 13. Noworodkowy;
 14. Neurochirurgiczny;
 15. Neurologii;
 16. Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym;
 17. Okulistyczny;
 18. Onkologiczny z Pododdziałem Hematologicznym;
 19. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu;
 20. Udarowy;
 21. Urologiczny;
 22. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbami Przyjęć oraz Sekcją Transportu Sanitarnego;
 • Blok Operacyjny;
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej;
 • Zakład Mikrobiologii Klinicznej;
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej;
 • Pracownie Endoskopii;
 • Zakład Patomorfologii;
 • Apteka Szpitalna;
 • Stacja Dializ;
 • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej.

OPIEKA MEDYCZNA 

 1. Opieka Medyczna stanowi zakład leczniczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, w którym wykonywane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne.
 2. W skład zakładu leczniczego Opieka Medyczna wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  • Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej;
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

AMBULATORIUM

 1. Ambulatorium stanowi zakład leczniczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
  im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, służący realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Komórkami organizacyjnymi ambulatorium są:
  • Zespół Poradni Specjalistycznych;
  • Zakład Fizjoterapii z Działem Fizjoterapii;
  • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Autor wpisu: Informatycy

Data publikacji: 28 czerwca 2016 o godzinie: 17:29

Zmodyfikowany przez: Dawid Górski

Data zmodyfikowania: 21 września 2018 o godzinie: 10:11