Przepisy wewnętrzne

image_pdfimage_print

Stanowienie:

Ustrój Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej określa Statut.

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego oraz zmiany w jego treści uchwala Rada Społeczna, a zatwierdza Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Decyzje w sprawie funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie podejmuje Dyrektor stanowiąc zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Autor wpisu: Informatycy

Data publikacji: 28 czerwca 2016 o godzinie: 17:30

Zmodyfikowany przez: Dawid Górski

Data zmodyfikowania: 13 grudnia 2018 o godzinie: 13:44