Podstawy prawne funkcjonowania

image_pdfimage_print
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 160 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1318 z późn. zm.)
  • Zarządzenie Nr 65 Wojewody Konińskiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
  • Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwały Nr XXIV/690/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie
  • Inne przepisy dotyczące podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Autor wpisu: Informatycy

Data publikacji: 28 czerwca 2016 o godzinie: 17:14

Zmodyfikowany przez: Dawid Golak

Data zmodyfikowania: 9 lutego 2018 o godzinie: 13:51