Organy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie – organ zarządczy.

Dyrektor:

Leszek Sobieski 

Rada Społeczna – organ inicjujący i opiniodawczy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz organ doradczy Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Skład Rady Społecznej:

Przewodniczący:

  • Rafał Żelanowski

Członkowie:

  • Zbigniew Winczewski
  • Anna Majda
  • Zofia Itman
  • Małgorzata Waszak
  • Dominik Szopa
  • Maciej Sytek