Organizacja wewnętrzna

Wewnętrzne zasady funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie określają: