Dyrekcja

Odpowiedzialność za zarządzanie Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ponosi Dyrektor.

Dyrektor
Leszek Sobieski
tel. 63 240 41 00

 

Dyrektor kieruje Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy pomocy:

Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa,
lek. Mieczysław Piotr Czerwiński-Mazur
tel. 63 240 41 01

 

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dorota Kotecka
tel. 63 240 41 25

 

Naczelna Pielęgniarka
Maria Wróbel