Archiwum

image_pdfimage_print

Dokumentacja medyczna po zakończeniu procesu leczenia przekazywana jest z o szczególnych oddziałów do Działu Statystyki i Sprawozdawczości Medycznej, a po zakończeniu roku kalendarzowego do archiwum zakładowego prowadzonego przez Dział Organizacji i Zarządzania (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Archiwum zamówień publicznych zawiera dokumentacje zakończonych postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego.

Archiwum księgowo-finansowe obejmuje dokumenty finansowo-księgowe i płacowe, prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (tj. Dz. U. 1994 Nr 121poz. 591 z późn. zm.).

Autor wpisu: Informatycy

Data publikacji: 28 czerwca 2016 o godzinie: 17:35

Zmodyfikowany przez: Informatycy

Data zmodyfikowania: 28 czerwca 2016 o godzinie: 17:35